http://www.thiensonepoxy.com/

» Sản Phẩm

 
 1. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-036
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-036
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-036. Chủ đề mẫu: Bờ Biển Cát Vàng. Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Thiên ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  6 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 2. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-035
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-035
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-035. Chủ đề mẫu: Cá Chép Ba Đuôi. Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Thiên S ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  10 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 3. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-034
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-034
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-034. Chủ đề mẫu: Cá Heo Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Thiên Sơn: ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  26 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 4. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-033
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-033
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-033. Chủ đề mẫu: Sò Biển và Sao Biển. Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Thi ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  12 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 5. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-032
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-032
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-032. Chủ đề mẫu: Bờ Biển Cát Vàng Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Thiên S ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  20 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 6. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-029
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-029
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-029. Chủ đề mẫu: Tình Yêu Cá Heo. Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Thiên S ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  16 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 7. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-028
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-028
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-028. Chủ đề mẫu: Cá Koi. Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Thiên Sơn: ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  28 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 8. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-025
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-025
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-025. Chủ đề mẫu: Cá Heo Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Thiên Sơn: ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  32 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 9. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-021
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-021
  1.Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-021. Chủ đề mẫu: Sóng Biển. Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Thiên Sơn: ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  20 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 10. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-018
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-018
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-018 Chủ đề mẫu: Phong Cảnh Thiên Nhiên Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Th ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  27 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 11. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-014
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-014
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-014. Chủ đề mẫu: Bờ Biển Cát Vàng Kết Hợp Với Sao Biển Và Sò Biển Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  34 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 12. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-013
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-013
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-013. Chủ đề mẫu: Sao Biển Trong Phòng Ngủ Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  35 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 13. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-012
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-012
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-012. Chủ đề mẫu: Dạn San Hô dưới lòng Đại Dương Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  36 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 14. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-011
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-011
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-011. Chủ đề mẫu: Thác Nước Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epoxy Thiên Sơn: ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  40 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 15. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-009
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-009
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-009. Chủ đề mẫu: San hô dưới lòng Đại Dương Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3D epo ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  34 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 16. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-006
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-006
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-006. Chủ đề mẫu: Bờ Biển Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.​Thi công sàn 3D trong nhà vệ sinh2. ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  23 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 17. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-005
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-005
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-005. Chủ đề mẫu: Hoa sen – cá chép. Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.​Sàn 3D Hoa Sen - Cá Chép ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  61 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 18. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-003
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-003
  1. Thông tin về mẫu sàn 3d epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-003. Chủ đề mẫu: Phong cảnh thiên nhiên Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3d epoxy T ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  33 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 19. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-002
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-002
  1. Thông tin về mẫu sàn 3D epoxy Thiên Sơn Tên mẫu: 3D-TS-002. Chủ đề mẫu: Dải San Hô Trong Lòng Đại Dương Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3 ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  36 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 20. Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-001
  Mẫu Sàn 3D Epoxy Thiên Sơn 3D-TS-001
  1. Thông tin về mẫy sàn 3d Thiên Sơn. Tên mẫu: 3D-TS-001. Chủ đề mẫu: Hoa sen – cá chép. Ứng dụng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, văn phòng…. Kích thước: Theo kích thước thực tế của phòng thi công. Thời gian thi công: 5-7 ngày.2. Ưu điểm của sàn 3d epoxy Thiên Sơn: ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  213 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 21. Sơn Epoxy EH3100 Cho Hồ Nước Sạch Kim Loại
  Sơn Epoxy EH3100 Cho Hồ Nước Sạch Kim Loại
  1. Tổng quan sản phẩm.EH3100 là loại sơn epoxy hai thành phần có độ phủ cao, là loại sơn epoxy không dung môi được sử dụng như một lớp đơn cho bể nước sạch. Nó có thể tiếp xúc được với thực phẩm hay bồn chứa nước sạch cung cấp cho thực phẩm và các ống dẫn mà không gây độc hại phù hợp với tiêu ch ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  1059 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 22. Sơn Epoxy Chống Tĩnh Điện Unipoxy Antistatic
  Sơn Epoxy Chống Tĩnh Điện Unipoxy Antistatic
  1. Tổng quan sơn epoxy chống tĩnh điện Unipoxy Antistatic.Unipoxy Antistatic là loại sơn hai thành phần, chống tĩnh điện gốc epoxy/polyamide với khả năng kiểm soát tĩnh điện, kháng hóa chất, nước và chống chịu mài mòn ưu việt.2. Mục đích sử dụng.Sơn epoxy chống tĩnh điện Unipoxy Antistat ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  1000 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 23. Sơn Epoxy Kháng Hóa Chất ET5500
  Sơn Epoxy Kháng Hóa Chất ET5500
  1. Tổng quan sơn epoxy kháng hóa chất ET5500.Sơn epoxy kháng hóa chất ET5500 là hệ thống sơn sàn epoxy hai thành phần tự trải phẳng nó có khả năng kháng hóa chất và là sản phẩm thân thiện với môi trường, cho độ cứng tuyệt hảo, chịu mài mòn cao, chống va đập tốt, độ bền cao.2. Mục đích sử dụn ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  1012 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp
 24. Sơn Epoxy Tự Cân Bằng Dòng Unipoxy Lining
  Sơn Epoxy Tự Cân Bằng Dòng Unipoxy Lining
  1. Tổng quan sản phẩm.Unipoxy Lining là loại sơn hai thành gốc nhựa epoxy kết hợp với acid amine (chất phụ gia đóng rắn) mang khả năng tự cân bằng dòng, không sử dụng dung môi, thân thiện với môi trường. Sơn Unipoxy Lining không để lại bọt trong quá trình tự làm phẳng. Ngoài ra sản phẩm có tính ...
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
  1028 Lượt xem Đặt mua Xem tiếp